بهترین کانال های بازاریابی و فروش

بهترین کانال های بازاریابی و فروش باید چند ویژگی مهم داشته باشند

- اسان و به راحتی در دسترس باشند

- با مشتریان ارتباط مستقیم داشته باشند و مشتریان را در اولویت قرار دهند.

- خدمات پس از فروش خوبی داشته باشند.

- نگاه همه جانبه داشته باشند

- اعتبار قوی ومحکمی داشته باشند

- صداقت در گفتار وعمل داشته باشند

/ 0 نظر / 169 بازدید