چرا باید فروش مویرگی راه اندازی کرده و سازمان پخش مویرگی در سازمان خود مستقر کنیم.

پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [25.12.17 17:22]

[ Photo ]

چرا باید فروش مویرگی راه اندازی کرده و سازمان پخش مویرگی در سازمان خود مستقر کنیم.

@moyragi

mooyragi.ir


پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [25.12.17 17:27]

[ Photo ]

چرا باید فروش مویرگی راه اندازی کرده و در شرکت پخش مویرگی مستقر کنیم.؟ میزان سود خالص روش های مختلف فروش را مقایسه کنید.

@moyragi

mooyragi.ir

salez.ir

khooyeh.ir


پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [25.12.17 17:30]

[ Photo ]

چرا باید پخش و فروش مویرگی در سازمان مستقر کنیم؟ اهمیت و ضرورت راه اندازی و استقرار پخش مویرگی از دیدگاه سود به فروش. مقایسه سود روش های مختلف فروش.

mooyragi.ir

@moyragi

drmall.ir

khooyeh.ir


پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [25.12.17 17:45]

[ Photo ]

مراحل گام به گام راه اندازی و استقرار سیستم پخش و فروش مویرگی.

http://t.me/moyragi

mooyragi.ir


پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [25.12.17 18:48]

[ Photo ]

دلایل فراری شدن ویزیتورها از کار ویزیتوری.

با آموزش صحیح و استقرار سیستم حرفه ای و علمی سازمان فروش مویرگی از دلسردی ویزیتورها و فروشندگان جلوگیری کنیم.

@moyragi

mooyragi.ir

salez.ir

khooyeh.ir


پخش،توزیع و فروش مویرگی گرم و سرد شبکه ای هیبریدی و ...., [26.12.17 22:08]

[ Photo ]

چرا باید کالای سفارش گرفته شده از مشتری به سرعت تحویل مشتری گردد؟ مزایای تحویل سریع کالا در سیستم های مختلف فروش مویرگی و کانال های توزیع و پخش.

@moyragi

mooyragi.ir

khooyeh.ir

khooyeh.com

/ 0 نظر / 217 بازدید