# کتاب_فروش_مویرگی،_کتاب_مدیریت_فروش_مویرگی،_فروش_مو

کتاب فروش مویرگی، کتاب مدیریت فروش مویرگی، فروش مویرگی، فهرست کتاب مدیریت فروش م

  به نام خداوند بخشنده مهربان                                                                                                                       مدیریت فروش مویرگی تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل وظایف، انتظارات، شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 164 بازدید